Ngoại khóa - Lễ hội

KỶ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

  • 02/12/2020
  • 1895

BÀI VIẾT TỔ CHỨC KỶ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ( 20/10/1982 – 20/10/2020)

 

VUI TẾT TRUNG THU 2020

  • 12/10/2020
  • 243

Nói đến “trung thu” là nói đến ngày tết của trẻ thơ. Từ xưa đến nay, ngày tết này đều nhận được rất nhiều sự quan tâm, từ các gia đình đến các khu phường, xã hay thành phố, vì đâu đâu cũng thấy trẻ con, các con chính là những nguồn sáng, là tương lai của đất nước.